Jaunumi | Izbaudi lidojumu | Baloni reklāmā | Der zināt | Arhīvs | Galerija | Vizītkarte

GAISA BALONS "LATVIJA"Sponsoriem

Aicinām atsaukties ieinteresētas organizācijas un uzņēmumus, kas vēlētos kļūt par gaisa balona LATVIJA sponsoriem!


Uz gaisa balona līdzās Latvijas tūrisma logotipam tiks izvietota arī sponsoru reklāma. Balona resurss ļauj to izmantot lidojumiem vismaz 7 - 10 gadus, tādējādi sponsoru investīcijas būs vienlīdzīgas efektīvam ilgtermiņa ieguldījumam uzņēmuma mārketinga programmā, kas nodrošinās plašu publicitāti, tajā skaitā arī daudzos masu medijos.


Gaisa balona izgatavošanu, ekspluatāciju, tehnisko apkopi un lidojumu izpildi visā projekta ilgumā nodrošinās ALTIUS, izmantojot savus finansu - materiālos resursus un piesaistot papildus sponsorus.Potenciāls un atraktivitāte

Gaisa balons LATVIJA tiks izmantots Latvijas starptautiskai popularizēšanai un valsts tēla veidošanai.

Balona apvalks, kura kopējā platība pārsniegs 1000 kvm, būs milzīgs vairāku dimensiju "Latvijas reklāmas stends", kuru lidojuma laikā varēs saskatīt pat no 10 - 20 km attāluma.

Popularizējot Latviju, gaisa balons piedalīsies daudzviet pasaulē notiekošos sporta, kultūras un mākslas pasākumos, gadatirgos, izstādēs, gaisa kuģotāju festivālos, sacensībās un rallijos, īpašās labdarības un reklāmas akcijās.

Katrs balona lidojums būs reklāmas akcija un atgādinājums par Latviju, palīdzot veidot tās tēlu un piesaistot ārvalstu tūristus.

Savukārt vizināšanās gaisa balonā būs neaizmirstams piedzīvojums daudziem Latvijas viesiem, lai ikvienu, Latvijas skaistumu no augšas baudījušo, aicinātu šeit atgriezties vēlreiz, līdzi ņemot arī draugus.

Gaisa balons klātesošos vienmēr rosina apstāties un nepaiet garām ar tā nosaukumu saistītām piemiņas lietām, reklāmas suvenīriem un informatīvajiem iespieddarbiem.

Tādējādi gaisa balons LATVIJA tieši veicinās arī šādu, mūsu valsti popularizējošu, materiālu izplatīšanu.